Infratrenching

En snabb och kostnadseffektiv lösning för utbyggnad av infrastrukturen i Sverige.

Vad är Infratrenching?

Infratrenching är en teknik vi på Nordlund Entreprenad tagit fram tillsammans med en maskintillverkare för att effektivisera såväl som kostnadseffektivisera utbyggnaden av den svenska infrastrukturen. Istället för andvända sig av traditionella schaktmetoden där man endast gräver cirka 40 - 50 löpmeter per dag, kan man med denna nya teknik nå schakt längder på upp till 300 löpmeter/dag.

Infratrenching är också väldigt smidigt för kunder och närliggande miljö då denna metod drastiskt minskar störningar i arbetsområdet som av att spärra av stora områden inför omfattande arbeten. Det medför möjligheter till stora besparingar både ekonomiskt och tidsmässigt.

Nedan följer en lista med anledningar att välja Infratrenching

Födelarna med Infratrenching:

- Kostnaden är ca 40% mindre än vid traditionell schakt.
- Tidseffektiv, på en dag täcker vi mellan 200 - 300 löpmeter/dag jämfört med schaktmetoden där man täcker motsvarande 40 - 50 löpmeter/dag.
- Minimala störningar för kunder och för trafik i omkringliggande miljö.
- Ett 14 cm brett spår gör det möjligt att förlägga upp till 5 tums rör.
- Det är nu möjligt att kompaktera schakt efter återställandet, något som inte varit möjligt vid tidigare metoder.
- Infratrenching kan utföras året runt, även vid tjäle, alltså inga vilande projekt vid vintertid.
- Lätt att kalkylera kostnader på projekten.
- En möjlighet att förlägga ny kanalisation i områden med ålderstigna rör.
- Inte en massa överaskande ätor i projekten
- Minimal asfalterings återställning.
- Möjlighet till att fräsa stickspår till fastighetsanslutningar.
- Mycket kostnadseffektiv förläggning i grusvägar.
- Miljövänligt alternativ.

Moment vid Infratrenching

- Utsättning av befintliga kabel och rördragningar
- Infratrenching, fräsning av ett spår upp till 45 cm djupt, samt 60, 80, 110 alternativ 140 mm brett spår beroende på vilket fräshjul man använder.
- Förläggning av rör, duct och slang m.m
- Återfyllnad av massa
- Bortforsling av minimalt med massor av fräst material.
- Kompatering av spår med kompaktor, speciellt framtagen för Infratrenching.
- Asfaltering

Har du mer frågor angående Infratrenching och det arbete vi på Nordlund Entreprenad utför så är du varmt välkommen att kontakta oss.

 

Infratrenching

Infratrenching längs med gata