Välkommen!

Nordlund Entreprenad AB
Vi är ett företag som är specialliserade på olika typer av kostnadseffektiva förläggningsmetoder samt stubbfräsning. Med våra duktiga medarbetare och miljöanpassade maskinpark utför vi arbeten som:

Byggnation av fibernät
Med företagets duktiga medarbare bygger vi fibernät på ett kvalitativt sätt, allt från projektering till driftsättning om detta önskas.

Infratrenching
En mycket kostnadseffektiv och miljöanpassad metod som resulterar i möjligheten till många löpmeters förläggning per dag i asfalt och grusvägar.

Kedjegrävning
En skonsam metod för att förlägga kanalisationer i trädgårdar och övriga grönytor.

Minigrävare
Smidiga maskiner som endast är 70 cm breda och gör minimala skador på gräsytor.

Kabelplog
Vibrerande aggregat som förlägger fiberducten direkt och lämnar minimala spår efter sig.

Jordraket
En metod som vi använder oss av när vi behöver förlägga kanalisationer under gång,cykelbanor och trottoarer mm.

Minisåg
Ett mycket bra alternativ gällande förläggning av singelduct, lämpar sig mycket bra på garageuppfarter samt i BRF områden.

Stubbfräsning
Vi har tre olika maskintyper för att kunna utföra alla typer av stubbfräsningar.

 
Miljödiplom Nordlund Entreprenad